Köşe Yazıları

Köşe Yazıları kategorisi tema ayarlarından “Özel Kategori” olarak belirlenmiş bir kategoridir. Bu şekilde belirlediğiniz kategorilerde üst geniş sidebara, sağ sidebara ve konu listesi üstündeki sol sidebara kategoriye özel istediğiniz bileşenleri (manşet, kategori reklamı, öne çıkanlar vs) ekleyebilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi sağ sidebarı boş bırakarak tam sayfa bir görünüm de elde edebilirsiniz.
Türk Medeni Kanun’una göre miras bırakanın ölümü ile mirasçılar murisin (miras bırakanın) tüm mirasına hak kazanırlar. Yani murisin ölümü ile muristen geriye kalan tüm malvarlığı, alacaklar ve borçlar artık mirasçılara geçer. Mirasçılar murisin borçlarından da kişisel olarak sorumlu olurlar. Bir...
10.07.2024
Bir hafta önce Kayseri’de Suriyeli muhacirlere yönelik yakma, yıkma, yağmalama içerikli saldırılar gerçekleşti. Suriyeli engelli bir gencin Suriyeli küçük bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına tepki olarak ortaya çıkan daha sonra provokatörler tarafından sosyal medyada yaygınlaştırılan olaylara provokatörlerin teşviki ile...
Vicdanı hür insanlar vicdan ayaklanmasını küresel çapta gerçekleştirmelidir. Vicdanın milliyeti olmaz. Vicdanın inancı olabilir ancak dini olmaz. Ama İslam dini vicdanlı olmayı yani fıtrata uygun olmayı, yaratılış kodlarına göre davranmayı emreder. Çünkü İslam’ın güne, işe, hayata ve ölüme bakış/başlangıç kodu:...
06.07.2024
Rapora göre İlerde Türkiye’yi bekleyen “mülteci- (Refugee )” sorunları: ENTEGRASYON SIKINTISI-ETNİK POTANSİYEL -SOSYOLOJİK SORUNLAR , GÜVENLİK VE MİLLİYETÇİLİK TEHLİKELERİ Türkiye-Suriye iyi komşuluk ilişkileri 2011 yılında aniden bozuldu  ve aramız gittikçe gerginleşti. Suriye’de iç savaş başladı. Devleti yöneten azınlık halkına zulüm...
04.07.2024
Tarihte yaşanan büyük göçler devletleri yıpratmış hatta yıkılmalarına sebep olmuştur.Bu tarihi gerçeği daima göz önünde bulundurmalıyız. Türkiye’de “geçici koruma altındaki” sığınmacılar yaklaşık 4.5 milyon civarındadır.Türkiye dünyada en fazla göç kabul eden ülke durumundadır. Bu hem orta vadede hem de uzun...
“İşte bu kitap(Kur’an-ı Kerim) -ki üzerinde hiçbir şüpheye yer yoktur- Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlara bir rehber tir.”(Bakara/2) Bu makale bu duyarlılıkta olanlara yönelik olarak kaleme alınmıştır. Takvim yaprakları 622 yılını gösterirken tarihin en anlamı bir göçün tamamlayıcı son halkası...
02.07.2024
Yaşadığımız mahalle, semt, il, ilçe, tatil beldelerimiz, parklarımız, ormanlarımız, denizlerimiz, kıyılarımız ve diğer mekanlar korumamız gereken çevremizdir. Bu mekanları ne kadar kirletmeden kullanır isek o kadar bizlere hizmet verir ve hizmeti de devamlı olur. Eğer kirletir sahip çıkmaz isek o...
01.07.2024
Liselere giriş sınavı sonuçları açıklandı. Velilerde ve öğrencilerde açıklanan puanlara göre hangi okullara yerleşebilecekleri telaşı başladı. Üniversite sınavlarında hedeflenen puanları elde edememe durumu ortaya çıktığında tekrar deneme imkanı bulunmaktadır. Fakat 8.sınıfların merkezi sınavla öğrenci alan proje okullarına yerleşme süreci tek...
30.06.2024
1176’da Bizans’a karşı kazanılan Düzbel zaferinden sonra Türkmenler Anadolu da kökleşirken medeniyetin adı TÜRKİYE oldu. Anadolu Türk Beylikleri, Türkmenler tarafından kuruldu. Orta Türkistan da iç mücadeleler yüzünden Türkmenler, Orta Anadolu’ya çekildi. Oğuzlar; Bozok ve Üçok Oğuz ikili teşkilâtını 16. yy...
Örgütlü toplum özgürlüklerin elde edilmesinde önemli bir oluşumdur. Her türlü ve nereden gelirse gelsin tüm zorbalara ve baskılara karşı direnmek; insani hakların elde edilmesi örgütlü bir toplum olmaktan geçer. Sermaye, etnik, mezhep, parti, ideoloji ve hükümet/devlet gibi çıkar gruplarına karşı...
26.06.2024
İnsan tabiatının sanki sürekliliği misali , kişiler geleneksel düşüncelerinin veya alışkanlıklarının dışında tutum ve davranış sergilemek istemezler.Çıktıklarında ise farklı biçim ve şekilde reaksiyonlarla karşı karşıya kalabilirler. Yüzlerce yıldır dünyamızda ilk kez keşfedilen veya bulunan yenilikler , ilk tanıtıldıklarında tepki ile...
22.06.2024
TÜRK’ÜN TARİHİ YOLCULUĞU Türkmenler, Batı Anadolu ve Marmara bölgeleriyle Karadenizkıyısında Ordu ve Giresun yörelerini fethettiler. Beyliklerin birçoğufethedilen yerlerde kuruldu. Türkmenler, Türk tarihininikinci devri olan Beylikler devrinin kurdular. Türkmen beylikleri sonralarıOsmanlılar tarafından ilhak edildi. Mısır, Suriye ve İran’da yazılmışeserlerde Osmanlı hânedanı...
18.06.2024
TÜRK’ÜN TARİHİ YOLCULUĞU                                        Oğuzlar, Türklerin en geniş sahaya yayılmış, en kalabalık koludur. Göktürk ve Uygur Türk birliği içindeki Oğuzlar, müstakil devletler kurarak güçlendi. Oğuzlar, Selçuklular, Akkoyunlular, Anadolu beylikleri ve Devleti Ali’nin asli unsurları oldular. Müslüman olunca Türkmen olarak adlandırılan Oğuzlar,...
12.06.2024
Müslümanların iki bayramından biri olan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Nasip olur ise 16 Haziran Pazar günü Bayramın 1. gününü idrak edeceğiz. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bu yıl bayramın sonundaki iki günde hükümet...
12.06.2024
Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz cennet vatanımız tarihin şu son zamanlarında zor badireler atlattığına hep birlikte şahit olduk. Gezi ayaklanmasını gördük  mü? Gördük.15 Temmuz ihanetine şahit olduk mu? Olduk.6-8 Ekim olaylarına şahit olduk  mu? Olduk. Karanlık ellerin sinsice bize doğru uzandığı/...
12.06.2024
İnsanın içinden gelerek , isteyerek ve arzu ederek bir şeye odaklanması , her türlü başarının başlangıç noktasıdır.  Farkında mısınız? Bizler içerisinde bulunduğumuz ana kadar dilek ve temennilerin başarının anahtarı olamayacağını yaşadığımız tecrübelerle öğrendik !  Başarı – başarı derken nasıl başarılı...
Hele bu aşkın adresi Kabe olursa. Aşk aşık olan kimsenin iradesini aşık olduğu değerin iradesine teslim etmesidir. Aşk bir mağlubiyettir. Ask bir teslimiyettir. Aşk kendi benliğinden çıkıp karşıdakinin benliğine soyunmaktır, ona onun gibi olmaya özen göstermektir. Aşk bu çerçevede insanın...
10.06.2024
Yükseköğretime geçiş sınavı YKS yapıldı.  3 milyonun üzerinde öğrenci, TYT ve AYT oturumlarında ter döktü. Bir sıralama sınavı olan YKS, çok önemli ve ciddi hazırlık aşamaları gerektiren bir sınav formatında öğrencileri zorlamaya devam ediyor. 120 sorudan oluşan TYT sınavında öğrenciler...
07.06.2024
İslam Hukukunda hakkında verilmiş Kadı kararı olmayan insanlar suçlu sayılamaz, suçlu ilan edilemez diye bir deyim vardır. Şimdi uygulanan Medeni Hukukta ise hakkında hâkim tarafından verilmiş mahkumiyet kararı olmayan şahıslar suçlu sayılamaz diye tanımlanır. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Anadolu’da bazen seyyargezen...
Işıkların sönmediği şehir Mekke, Mekke’de ışıkların sönmediğini söylemek mümkündür. Ya da karanlığın olmadığını söylemek. Uyumayan şehir Mekke. Bu anlamda söz konusu Kabe yeryüzünü nurlandıran Kabe. Evet bu nurun şehrin tüm alanlarına sirayet ettiğini ve hepsini aydınlık kıldığını, bu anlamda söyleyelim....
07.06.2024
OĞUZLAR ve TÜRKMENLER -3   Malazgirt muharebesinden sonraki ilk on beş yıl içerisinde Türkmenler, Batı Anadolu sahillerine ulaştı. Süryani Mihael, Türk ilerleyişine karşı Bizans İmparatorunun çaresizliğini “İmparator korkuya düştü. Korkak ve kadınlaşmış müşavirlerinin sözlerine bakarak saraydan çıkmadı, Rum ahaliyi korumak...
05.06.2024
Hatırlanacağı gibi beden dili ile ilgili geçen haftaki yazımda ; İyi bir hatip olmak için de iyi bir dinleyici olmak lazım demiştim Elbette iyi bir dinleyici olunmadan iyi bir hatip veya iyi bir konuşmacı da olunamıyor ! Bunun için ise...
04.06.2024
وَضَرَبَلَنَامَثَلاًوَنَسِيَخَلْقَهُؕقَالَمَنْيُحْـيِالْعِظَامَوَهِيَرَمٖي Yasin süresinden alıntı yaptığım 78. bu ayeti kerime  “Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve “Şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş?” diye soranların hikayesini anlatılıyor. Günlerden birgün  Ubey bin Halef isminde bir zat avaneleri ve müşriklerin ileri gelenlerinide...
31.05.2024
Halk iradesine ve onun seçimlerde oy vererek temsilci ve idarecilerini belirleme (Cumhuriyet, demokrasi ya da başka bir isim) şeklindeki yönetim sistemlerinde seçmenler seçilenler için veli nimettir. Çünkü nasıl müşterisi olmayan esnaf yok olmaya mahkum ise seçmenden oy alamayan yönetici ve...
31.05.2024
OĞUZLAR ve TÜRKMENLER -2 Selçuklu Devleti’nin kuruluşu Oğuz göçüyle gerçekleşti. Selçuk Subaşı yabgunun huzuruna çıktığında hatuna ve yabgunun oğullarına mahsus olan hükümdarın yanı başındaki yere oturması yabgu ile arasını açtı. Hikâye Selçukluların kuruluşunun başlangıcı olarak aktarılmıştır. Selçuk’un Oğuz Devleti’nin başşehri...
29.05.2024
İletişim kelime olarak günlük hayatımızda bazen sık sık bazen de daha az kullandığımız bir kelime … Ancak temel itibarıyla iletişim kurabilmek insana anlama sanatıdır . Üç kişilik mükemmel bir orkestrayı hayal ederseniz , aralarındaki uyum onları mükemmeliyet seviyesine taşımıştır. Dolayısıyla...
25.05.2024
31 Mart mahalli seçimlerinden sonra siyasette meydana gelen yumuşama sürecinde CHP genel başkanı Özgür Özel ilk puanını aldı. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde ona taleplerini içeren bir dosya sunmuştu daha sonra yaptığı açıklamada sunduğu dosyada 28 Şubat 1997’de...
24.05.2024
OĞUZLAR ve TÜRKMENLER Oğuzlar, Türklerin en geniş sahaya yayılmış, en kalabalık koludur. Göktürklerin Türk birliğinde bulunan Oğuzlar, müstakil devletler kurarak güçlendi. Oğuzlar, Selçuklular, Akkoyunlular, Anadolu beylikleri ve Devleti Ali’nin asli unsurları oldular. Müslüman olunca Türkmen olarak adlandırılan Oğuzlar, İran, Azerbaycan,...
İnsanın misafirliği hep olagelmiştir. Her zaman her yerde ev sahibi olamamıştır insan. Aslında insan olmanın bir gereceğidir eksik olmak. Bazen zorunluluk bazen tercihtir misafir olmak. Misafir olmanın zorlukları da vardır. Onun için ev sahibinin iyi olması gerekir. Misafirin iyi karşılanması...
22.05.2024
“ Sevgi “ kelime olarak bile insana sıcak gelen , içini ısıtan bir sözcük. Sevgi , sevebilmek, sevilmek , karşılıksız sevebilmeyi becermek , vermek , verebilmek …İnsan ruhunun huzurunun temel kaynağı , iç aleminin olumlu boyutlarının huzura ermesi hali …...